LINKS TIL LOKALE KULTUROPLEVELSER

Screenshot 2022-10-18 at 06.45.19.png

MUSEUMER

Holstebro Museum

Jens Søndergaard Museum

Museet for Religiøs Kunst

Doverodde (SMK)

KULTURSTEDER

Mississippi

Gimsinghoved

Tuskjær

Heltborg

Bovbjerg fyr

Slagte

GALLERIER

Hjerm 

Struer

 

ATELIER